Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά

Παρά τις δυσκολίες της καθημερινότητας για τα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, η συνεχής ενδυνάμωση για την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, μπορεί να επιφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Ο στόχος μας

Η καταπολέμηση του στίγματος, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης των ΑμεΑ, καθώς και η υλοποίηση δράσεων για την κοινωνική τους συμπερίληψη.

Τι προσφέρουμε;

  • Παραϊατρική υποστήριξη για ΑμεΑ (πχ φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, κλπ)
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη για ΑμεΑ και τις οικογένειές τους
  • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ΑμεΑ
  • Ομάδες υποστήριξης για οικογένειες ΑμεΑ

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στο Δήμο του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πέρα από το μονοπάτι της δυσκολίας, υπάρχουν δρόμοι που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ηλεκτρονικά:

social-net.kmop.org/services/care-for-disabilities

Τηλεφωνικά: 210.41.18.516

E-mail: socialnet@kmop.org

Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς