Κατηγορίες
Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης

Υποδεχτήκαμε το Πάσχα, αλλά και αποχαιρετιστήκαμε!

Η Πράξη «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.), στον Δήμο Πειραιά», μετά από 1,5 σχεδόν χρόνο, ολοκληρώνεται.

Με συγκίνηση αποχαιρετήσαμε τους ηλικιωμένους φίλους μας στα ΚΑΠΗ του Δήμου Πειραιά, αλλά και το προσωπικό τους που τόσο μας στήριξε σε αυτή τη διαδρομή.

Για δύο εβδομάδες, επισκεφτήκαμε όλα τα ΚΑΠΗ, συζητήσαμε, γελάσαμε, συγκινηθήκαμε, φάγαμε και υποσχεθήκαμε να κρατήσουμε ζεστή την επαφή μας!

Πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας:

Ηλεκτρονικά: education-hub.kmop.org/el/amea
Τηλεφωνικά: 210-4118516
Email: socialnet@kmop.org
Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης