Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών…

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υπηρεσίες οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και υποστήριξης χρηστών με τους κατωτέρω όρους και περιλαμβάνει:

  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικού τηλεδιασκέψεων και κάθε άλλου απαραίτητου λογισμικού σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και φορητές συσκευές για την εξυπηρέτηση αναγκών των χρηστών – μελών των συλλογικών οργάνων.
  • Προετοιμασία και οργάνωση συνεδριών συλλογικών οργάνων του Δήμου μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω τής δια περιφοράς διαδικασίας.
  • Τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιακών παραγόντων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεδριάσεων.
  • Τεχνική υποστήριξη μελών συλλογικών οργάνων, που συμμετέχουν στις τηλεδιασκέψεις.
  • Στις υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό.
  • Οι υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων, αλλά και κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται κάθε φορά για την οργάνωση και προετοιμασία των συνεδριών.

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

27/6/2022

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

26/04/2023