Τα νέα των επιχειρηματικών έργων

30/4/2024

Παράταση των Δράσεων Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ (υφιστάμενων, νέων & υπό σύσταση) που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Παράταση έως 28/06/2024 και ώρα 15:00 για τις υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης στις Δράσεις:

  1. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα.
  2. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα.
  3. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα.
  4. Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜΜΕ που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ. Δείτε εδώ περισσότερα.