Τα νέα της κατάρτισης

03/04/2024

Πρόγραμμα «Κατάρτιση-Απασχόληση ανέργων νέων 25-45 της Δ.ΥΠ.Α. – Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα αντικειμένων κατάρτισης από ωφελούμενους στο πλαίσιο συγρχηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης

Για τη λήψη του σχετικού αρχείου, παρακαλούμε όπως κάνετε κλικ εδώ.


15/02/2024

Ενημέρωση για ώρες προγραμμάτων κατάρτισης – Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών», διευκρινίζεται ότι: “Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 60 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εκπαίδευση.”.