Κατηγορίες
Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης

Συμμετοχή στην εκδήλωση «Νέοι και παραβατικότητα: Κοινωνική ένταξη και ο ρόλος των επαγγελματιών»

Στις 26/01/2024 συμμετείχαμε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από το ΚΜΟΠ και την ΕΠΑΝΟΔΟ στο Impact Hub Athens, με θέμα «Νέοι και παραβατικότητα: Κοινωνική ένταξη και ο ρόλος των επαγγελματιών».

Η εκδήλωση επεδίωξε να διερευνήσει τα αίτια που οδηγούν στην παραβατικότητα των νέων και παρουσιάστηκαν προγράμματα κατάρτισης που προωθούν την μετάβαση ανηλίκων/νέων με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και στρατηγικές και προκλήσεις σχετικά με την προστασία και την ενδυνάμωση τους.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 100 άτομα και είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσαμε για το έργο και τις δράσεις του, να συζητήσουμε με φορείς και ιδρύματα που εργάζονται με νέους με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας ή και υποτροπής και να μοιράσουμε ενημερωτικά φυλλάδια του έργου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.