Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών πληροφορικής του δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.