Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Σύμβουλος εξυγίανσης επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Αττικής

Ολοκληρώθηκε η υλοποιηση του προγραμματος “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στις 17 Σεπτεμβρίου 2022.