Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας Social Media

Παρουσίαση προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση.


Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.