Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Το ΙΝΕΠΑΚ ζητά συνεργάτες στον τομέα των Κοινωνικών Παρεμβάσεων

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ζητά συνεργάτες για πλήρη απασχόληση στον τομέα των Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα ζητούνται δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες και δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ζητά συνεργάτες για πλήρη απασχόληση στον τομέα των Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα ζητούνται δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες και δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Όλοι οι επιστήμονες είναι άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω.

Επιπρόσθετα στοιχεία είναι:

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
  • Κάρτα ανεργίας
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Ακόμη θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η γνώση και δεύτερης γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, εμπειρία ή πτυχιακή εργασία σε θέματα ειδικών κοινωνικών ομάδων, μεταπτυχιακές σπουδές κλπ

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να εμφανίζονται τουλάχιστο τα ανωτέρω. Όλες θα τύχουν απάντησης και οι επικρατέστερες θα κληθούν για συνάντηση γνωριμίας (interview).

Στοιχεία επικοινωνίας:
ΙΝΕΠΑΚ
Λεωφ. Φυλής 146
13341 Άνω Λιόσια
210-2486041
info@inepak.gr

Από τη Διεύθυνση