Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, αεροθεραπευτές, νοσηλευτές)

Το ΙΝΕΠΑΚ προτίθεται να προσλάβει 8 επιστήμονες για φροντίδα Ηλικιωμένων για αυτόνομη διαβίωση καθώς και κατ΄ οίκον φροντίδα, όπως και φροντίδα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και οι οικογένειες αυτών.

Αθήνα 31 Αυγούστου  2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΙΝΕΠΑΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) προτίθεται να προσλάβει 8 επιστήμονες  (δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, δύο Φυσικοθεραπευτές, δύο Εργοθεραπευτές και δύο Νοσηλευτές/τριες), με σύμβαση εργασίας για απασχόληση σε έργο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στη περιοχή του Πειραιά. Το έργο αφορά:

  • φροντίδα Ηλικιωμένων για αυτόνομη διαβίωση και παρέχεται σε χώρους σύχνασης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ κλπ) καθώς και κατ΄ οίκον φροντίδα και
  • άτομα με Ειδικές Ανάγκες και οι οικογένειες αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ 210-2486041 ή στο 6944543198 κο Νίκο Κρημνιανιώτη ή στο email : info@inepak.gr , στέλνοντας το βιογραφικό και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για το ΙΝΕΠΑΚ

Δρ Ν. Κρημνιανιώτης

Διευθυντής