Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικοί λειτουργοί, γυμναστές/στριες, εργοθεραπευτές, διαιτολόγοι και νοσηλευτές/τριες)

Το ΙΝΕΠΑΚ προτίθεται να προσλάβει 8 επιστήμονες για φροντίδα Ηλικιωμένων για αυτόνομη διαβίωση καθώς και κατ΄ οίκον φροντίδα, όπως και φροντίδα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και οι οικογένειες αυτών.

Αθήνα 20 Οκτωβρίου  2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΙΝΕΠΑΚ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ) προτίθεται να προσλάβει επιστήμονες  (Κοινωνικούς Λειτουργούς, Γυμναστές/στριες, Εργοθεραπευτές, Διαιτολόγους και Νοσηλευτές/τριες), με σύμβαση εργασίας για απασχόληση σε έργο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στη περιοχή του Πειραιά. Το έργο αφορά:

  • φροντίδα Ηλικιωμένων για αυτόνομη διαβίωση και παρέχεται σε χώρους σύχνασης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ κλπ) καθώς και κατ΄ οίκον φροντίδα και
  • άτομα με Ειδικές Ανάγκες και οι οικογένειες αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ 210-2486041 ή στο 6944543198 κο Νίκο Κρημνιανιώτη ή στο email : info@inepak.gr , στέλνοντας το βιογραφικό και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για το ΙΝΕΠΑΚ

Δρ Ν. Κρημνιανιώτης

Διευθυντής