Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.