Ποιοι είμαστε

Το ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2021, από ανθρώπους που για περισσότερα από 20 χρόνια υπηρέτησαν, από διευθυντικές θέσεις, τους μεγαλύτερους Ελληνικούς Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων και Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για Κοινωνική ενσωμάτωση ειδικών κοινωνικών ομάδων και προώθηση στην απασχόληση, σύζευξη φορέων Κατάρτισης και Απασχόλησης. Οι φορείς αυτοί είναι :

  • ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, έτος ίδρυσης 1989
  • ΚΕΚ ΜΙΤ ΑΕ, έτος ίδρυσης 1993
  • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ – ΚΕΚ ΑΙΑΣ ΑΕ, έτος ίδρυσης 1995
  • ΚΕΠΥ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ έτος ίδρυσης 1995

Το ΙΝΕΠΑΚ λειτουργεί με νέους προσαρμοσμένους κανόνες επιχειρηματικότητας, νέους μετόχους, αλλά στο Επιστημονικό Πεδίο συνεχίζουν το έργο των παραπάνω φορέων από τους  οποίους προέρχονται και  στον Επιστημονικό Τομέα (Δ/ντών Κατάρτισης, Απασχόλησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) βρίσκονται οι ίδιοι επιτυχημένοι επιστήμονες.

Το ΙΝΕΠΑΚ μπορεί και παρουσιάζει την εμπειρία των στελεχών του, και θεσμικά η άδεια του ΚΔΒΜ (1110981) αποτελεί μεταβίβαση της αδείας (ΚΕΚ-ΚΔΒΜ) από το ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΠΥΡΙΔΕΣ. Θα προσπαθήσουμε, στον ιστότοπο που βρίσκεστε, να έχετε μια σφαιρική εικόνα βασικών υλοποιηθέντων έργων, στους τομείς  Κατάρτισης, Απασχόλησης, Συμβουλευτικής Ειδικών Κοινωνικών ομάδων,  Συμβουλευτικής Αναπτυξιακών έργων και Φορέων Διαχείρισης Αναπτυξιακών έργων.