Πιστοποιήσεις


Κάντε κλικ στις εικόνες για να δείτε τις πιστοποιήσεις μας

ISO 9001:2015
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO/IEC 27001:2013
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO/IEC 27701:2019
Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας