Κατηγορίες
Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης

Ολοκλήρωση Πρώτου Κύκλου Πράξης – Αποτελέσματα και Συμπεράσματα

Στις 15/12/2023 ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της Πράξης «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.» που υλοποιεί η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Δήμου Πειραιά.

Οι δράσεις συνεχίζονται μέσω του δικαιώματος προαίρεσης διάρκειας 5 μηνών, μέχρι και τις 15/5/2024 και απευθύνονται σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων, και κυρίως ΑμεΑ, παιδιά και έφηβοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο παραβατικότητας και Γ Ηλικία, με στόχο την εφαρμογή ενός πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, στις πέντε δημοτικές κοινότητες του Πειραιά.

Από τις υπηρεσίες του έργου και για την περίοδο 15/11/2022-15/12/2023, συνολικά ωφελήθηκαν και έλαβαν το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών 735 άτομα, εκ των οποίων 153 ΑμεΑ, 207 παιδιά και έφηβοι και 375 ηλικιωμένοι. Διενεργήθηκαν δε, συνολικά 63.983 συνεδρίες, ατομικές και ομαδικές.

Ειδικότερα:

Στήριξη της Οικογένειας με παιδιά ΑμεΑ – Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ενήλικων ΑμεΑ

Κατά τους πρώτους 13 μήνες εκπονήθηκαν τρεις εκθέσεις χαρτογράφησης. Ολοκληρώνοντας την πρώτη χαρτογράφηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελούμενων, οι διαδικασίες επιλογής τους και η ένταξή τους στο έργο. Κατά την ολοκλήρωση του Πρώτου κύκλου της Πράξης διενεργήθηκαν 2.622 συνεδρίες που αφορούσαν στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού τους και στην εξατομικευμένη προσέγγιση, προκειμένου να καταρτιστεί το ατομικό σχέδιο δράσης του κάθε επωφελούμενου.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και κατά την συγκεκριμένη περίοδο, 153 άτομα ΑμεΑ έλαβαν:

  • 2.622 ατομικές υπηρεσίες εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υποστήριξης χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διατροφολόγου, στον τόπο διαμονής ή στους χώρους υλοποίησης του προγράμματος
  • 2.897 ατομικές υπηρεσίες εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης
  • 3.781 Υπηρεσίες κοινωνικής ενδυνάμωσης

Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά

Όπως και στην ομάδα στόχου των ΑμεΑ, κατά την περίοδο αναφοράς εκπονήθηκαν επίσης, τρεις εκθέσεις χαρτογράφησης στη ομάδα παιδιών και εφήβων Με το πέρας της πρώτης χαρτογράφησης ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελούμενων, οι διαδικασίες επιλογής τους και η ένταξή τους στο έργο. Κατά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της Πράξης, διενεργήθηκαν 3.034 συνεδρίες που αφορούσαν στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού τους και στην εξατομικευμένη προσέγγιση, προκειμένου να καταρτιστεί το ατομικό πλάνο του καθενός.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και κατά την συγκεκριμένη περίοδο, 207 παιδιά ή έφηβοι και οι οικογένειές τους, έλαβαν:

  • 304 ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής (ψυχοεκπαίδευση & δημιουργική απασχόληση) σε εφήβους
  • 3.307 ατομικές συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε παιδιά έως 15 ετών
  • 296 ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής σε γονείς και κηδεμόνες
  • 3.441 συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, στο οικογενειακό περιβάλλον

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Ομοίως με τις ομάδες των ΑμεΑ και των εφήβων εκπονήθηκαν τρεις εκθέσεις χαρτογράφησης και για την ομάδα στόχου των ηλικιωμένων Ολοκληρώνοντας την πρώτη χαρτογράφηση ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των εν δυνάμει ωφελούμενων, οι διαδικασίες επιλογής τους και η ένταξή τους στο έργο. Κατά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της Πράξης, διενεργήθηκαν 7.882 συνεδρίες που αφορούσαν στη λήψη του κοινωνικού ιστορικού τους και στην εξατομικευμένη προσέγγιση, προκειμένου να καταρτιστεί το ατομικό πλάνο του καθενός.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, και κατά την συγκεκριμένη περίοδο 375 ηλικιωμένοι έλαβαν:

  • 21.143 υπηρεσίες για κατ’ οίκον ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας, όπως οικογενειακού βοηθού, νοσηλευτή, κοινωνικού λειτουργού, και κατά περίπτωση άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
  • 8.689 ατομικές συνεδρίες κοινωνικής ενδυνάμωσης

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου υλοποίησης της Πράξης, προκύπτει το αβίαστο συμπέρασμα ότι οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έχουν πραγματικά ανάγκη από τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστήριξης πολιτικών, που θα διασφαλίζει α) την ενίσχυση της πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα, β) τη δημιουργία κοινοτήτων που θα μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, γ) την επένδυση σε εκπαίδευση και κατάρτιση και δ) την υποστήριξη της απασχόλησης.

Πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας:

Ηλεκτρονικά: education-hub.kmop.org/el/amea
Τηλεφωνικά: 210-4118516
Email: socialnet@kmop.org
Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.