Το έργο υλοποιήθηκε από τον Δήμο Πειραιά, σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ – Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας ΑΜΚΕ και το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΙΝΕΠΑΚ) και αφορούσε:

Στήριξη της Οικογένειας με παιδιά ΑμεΑ, Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης ενήλικων ΑμεΑ.

Στόχος της παρέμβασης αποτέλεσε η καταπολέμηση των εν δυνάμει διακρίσεων που υφίστανται οι ΑμεΑ, ώστε σε συνδυασμό με θετικά μέτρα δράσης να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ενδυνάμωση παιδιών και εφήβων για τη πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος στις γειτονιές του Πειραιά.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση των παιδιών και των εφήβων μέχρι και την ηλικία των 15 ετών παρέχοντας ολοκληρωμένες δράσεις ψυχοεκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης στις πέντε δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Η δράση αφορούσε στο σύνολο των παιδιών και εφήβων που διαβιούν στο Πειραιά, αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδα Hμέρας σε ηλικιωμένους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η κάλυψη των αναγκών ηλικιωμένων ατόμων χρόνια πασχόντων και ευάλωτων κοινωνικά, μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα καθημερινής ομαλής διαβίωσης και ηλικιωμένων με χρόνιες παθήσεις, ή θυμάτων κάθε μορφής βίας, (σωματικής, ψυχολογικής, εκφοβισμού ενδοοικογενειακής βίας) στην περιοχή του Δήμου Πειραιά.

Η Πράξη ξεκίνησε να υλοποιείται τον Νοέμβριο 2022 και παρείχε ένα πλέγμα υπηρεσιών σε πάνω από 700 άτομα, ΑμεΑ, εφήβους και ηλικιωμένους. Διενεργήθηκαν πάνω από 85.000 συνεδρίες για όλες τις ομάδες στόχου.

Στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών:

  • πάνω από 150 άτομα ΑμεΑ έλαβαν ατομικές υπηρεσίες εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υποστήριξης χρήσης παραϊατρικού εξοπλισμού, υπηρεσίες διατροφολόγου, στον τόπο διαμονής ή στους χώρους υλοποίησης του προγράμματος, ατομικές υπηρεσίες εξατομικευμένης ψυχολογικής υποστήριξης και υπηρεσίες κοινωνικής ενδυνάμωσης.
  • πάνω από 200 παιδιά ή και οι οικογένειές τους έλαβαν ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής (ψυχοεκπαίδευση & δημιουργική απασχόληση) σε εφήβους, ατομικές συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, σε παιδιά έως 15 ετών, ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής σε γονείς και κηδεμόνες και συνεδρίες εξατομικευμένης συμβουλευτικής, στο οικογενειακό περιβάλλον.
  • πάνω από 370 ηλικιωμένοι έλαβαν υπηρεσίες για κατ’ οίκον ημερήσιας κοινωνικής φροντίδας, όπως οικογενειακού βοηθού, νοσηλευτή, κοινωνικού λειτουργού, και κατά περίπτωση άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες και ατομικές συνεδρίες κοινωνικής ενδυνάμωσης.

Παράλληλα, η Ανάδοχος Ένωση προέβη σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων και προωθητικών ενεργειών, όπως την προβολή του έργου και των υπηρεσιών του μέσω του διαδικτύου (website  και social media), την παραγωγή/διανομή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες, Δελτία Τύπου κλπ.).

Πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να λάβετε, επικοινωνώντας:

Ηλεκτρονικά: education-hub.kmop.org/el/amea
Τηλεφωνικά: 210-4118516
Email: socialnet@kmop.org
Δια ζώσης: Ματρόζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς