Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό) μέσω τεσσάρων πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι ωρών έκαστο

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) μέσω τεσσάρων (4) πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ωρών έκαστο» στο πλαίσιο του έργου “Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction – “Skills on Demand” – σε Ελληνική απόδοση «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες.

ΦΟΡΕΑΣ

“ΕΑΤΑ ΑΕ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση διάρκειας 120 ωρών.

Αποτελείται από τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

1. Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

2. Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού

3. Κυκλική Οικονομία

4. Στέλεχος Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βελτίωσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

Φεβρουάριος 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1 ΜΗΝΑΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

Φεβρουάριος 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε