Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση εργαζομένων σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους, διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΟΡΕΑΣ

Δ.Υ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους, διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

Τα θεματικά αντικείμενα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ είναι:

1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές γραφείου.

2. Ψηφιακές Δεξιότητες – Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

3.Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας Social Media

4.Πράσινες Δεξιότητες – Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις – Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου – Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

5.Κυκλική Οικονομια

 

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

Ιανουάριος 23

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

9 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23