Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση ανέργων σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους , διάρκειας 200 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

ΦΟΡΕΑΣ

Δ.Υ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους , διάρκειας 200 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

Τα θεματικά αντικείμενα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ είναι:

1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές γραφείου.

2. Ψηφιακές Δεξιότητες – Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

3.Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας Social Media

4.Πράσινες Δεξιότητες – Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις – Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου – Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

5.Κυκλική Οικονομια

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

Ιανουάριος 24

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 24