Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 Έως 45 ΕΤΩΝ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ “ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ”

ΦΟΡΕΑΣ

Δ.Υ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

Τα θεματικά αντικείμενα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ είναι:

1. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές γραφείου.

2. Ψηφιακές Δεξιότητες – Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

3.Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας Social Media

4.Πράσινες Δεξιότητες – Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις – Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου – Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

5.Κυκλική Οικονομια

ΗΜ.ΕΝΑΡΞΗΣ

Ιανουάριος 2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

6 ΜΗΝΕΣ

HM.ΛΗΞΗΣ

Ιούνιος 2024