Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Ψηφιακές Δεξιότητες – Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

Παρουσίαση προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση.


Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.