Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας»

Το πρόγραμμα «Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες» φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσληψη Επιστημονικού & Διοικητικoύ – Βοηθητικού Προσωπικού

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ( Κ.Δ.Β.Μ. ΙΝΕΠΑΚ ΙΚΕ), με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής, ζητά να προσλάβει Επιστημονικό & Διοικητικό – Βοηθητικό Προσωπικό για εργασία στην έδρα της εταιρείας ή σε έργα της περιοχής Αττικής ή της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, στους τομείς:
– ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
– ΤΟΜΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
– ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Υποστήριξη εφήβων έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

Η υπηρεσία απευθύνεται σε εφήβους έως 15 ετών και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενήλικα και ανήλικα ΑμεΑ και τις οικογένειές τους, που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Tρίτης Hλικίας

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά με προτεραιότητα στη Β’ και Γ’ Δημοτική Κοινότητα

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Αίτηση συμμετοχής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα FEMINA

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, εκπροσωπούμενη από Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχει στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FEMINA το οποίο συν-χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG EUROPE…

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Οφελούμενων (AμεΑ / 3η Ηλικία / Νέοι με κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού)

Η Ανάδοχος Ένωση: «ΚΜΟΠ-Κόμβος Εκπαίδευσης & Καινοτομίας» και «Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΙΝΕΠΑΚ)» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις…

Κατηγορίες
Τρέχοντα Έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική ευάλωτων πολίτων για την βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας»…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Εκπαίδευση γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας…

Κατηγορίες
Ολοκληρωμένα έργα Συμβ. Επιχειρήσεων

Έκθεση συμπερασμάτων expost αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020…