Επικοινωνία

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ

Σ.Πέτρουλα 3 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13341
2102486041-2
info@inepak.gr