Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου

Παρουσίαση προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση.


Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος

Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.