Κατηγορίες
Κοινωνικές παρεμβάσεις

Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης στο Δήμο Πειραιά

Το ΙΝΕΠΑΚ σε συνεργασία με το KMOP Social Net, προσφέρουν υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους, υποστήριξη εφήβων / νέων με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας, και υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων τρίτης ηλικίας.

Κατηγορίες
Κοινωνικές παρεμβάσεις

Πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ειδικών ομάδων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων…