Κατηγορίες
Τρέχοντα έργα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης στο Δήμο Πειραιά

Το έργο «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑμεΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.) στον Δήμο Πειραιά» αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που διαμένουν στον Δήμο Πειραιά. Ειδικότερα το KMOP Social Net, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο […]