Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό) μέσω τεσσάρων πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι ωρών έκαστο

Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ σε διαδικασίες Αξιολόγησης

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας…