Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες

Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό) μέσω τεσσάρων πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασύγχρονης τηλεκατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι ωρών έκαστο

Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση ανέργων σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες (Β’ ΚΥΚΛΟΣ)

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για ανέργους , διάρκειας 200 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΦΕΠΑΕ σε διαδικασίες Αξιολόγησης

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για άνεργους διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεαν πιστοποίηση γνώσεων και παράλληλα εξάμηνη μισθωτή απασχόληση.

Κατηγορίες
Κοινωνικές παρεμβάσεις

Δίκτυο Φροντίδας και Πρόληψης στο Δήμο Πειραιά

Το ΙΝΕΠΑΚ σε συνεργασία με το KMOP Social Net, προσφέρουν υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους, υποστήριξη εφήβων / νέων με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας, και υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων τρίτης ηλικίας.

Κατηγορίες
Επαγγελματική κατάρτιση

Κατάρτιση εργαζομένων σε ψηφιακές & πράσινες δεξιότητες

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους, διάρκειας 80 ωρών με επιδότηση 5€/ώρα και δωρεάν πιστοποίηση γνώσεων.

Κατηγορίες
Συμβουλευτική εργασίας

Συμβουλευτική ευάλωτων πολίτων για την βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών «Συμβουλευτικής Ανέργων και Ευάλωτων Πολιτών για την επιλογή Τομέα Κατάρτισης και τη βέλτιστη ένταξη στην τοπική αγορά εργασίας»…

Κατηγορίες
Ειδική εκπαίδευση

Εκπαίδευση γυναικών στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην παροχή κατάρτισης και πρακτικής τεχνογνωσίας σε γυναίκες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν ή να απασχοληθούν ή απασχολούνται ήδη σε εταιρεία του κλάδου υψηλής τεχνολογίας…

Κατηγορίες
Διοίκηση-Διαχείριση έργων

Έκθεση συμπερασμάτων expost αξιολόγησης συστημικών παρεμβάσεων

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αποτίμηση (εκ των υστέρων αξιολόγηση) των Σχεδίων Δράσης των Συστημικών Παρεμβάσεων του ΕΠ στο σύνολό τους της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020…

Κατηγορίες
Κοινωνικές παρεμβάσεις

Πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ειδικών ομάδων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εφαρμογή πλέγματος ενεργειών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων που αποτελούν ομάδες με υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και διακρίσεων…