Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Επιμόρφωση και πιστοποίηση στελεχών πληροφορικής του δημοσίου σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του προγράμματος “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ” στις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Σύμβουλος εξυγίανσης επιχειρησιακού προγράμματος περιφέρειας Αττικής

Ολοκληρώθηκε η υλοποιηση του προγραμματος “ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΓΕΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στις 17 Σεπτεμβρίου 2022.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω

Σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών

Σας ενημερώνουμε ότι συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατηγορίες
Ανακοινώσεις

Το ΙΝΕΠΑΚ ζητά συνεργάτες στον τομέα των Κοινωνικών Παρεμβάσεων

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ζητά συνεργάτες για πλήρη απασχόληση στον τομέα των Κοινωνικών Παρεμβάσεων. Συγκεκριμένα ζητούνται δύο Κοινωνικοί Επιστήμονες και δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί.