Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Ψηφιακές Δεξιότητες – Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

Παρουσίαση προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση. Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες και Εφαρμογές Γραφείου

Παρουσίαση προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση. Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας Social Media

Παρουσίαση προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε την παρουσίαση. Εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να δείτε το εκπαιδευτικό υλικό.

Κατηγορίες
Εκπαιδευτικό υλικό Μικτή (Blended) Τηλεκατάρτιση

Πράσινες Δεξιότητες – Έξυπνο σπίτι και έξυπνες πόλεις – Εφαρμ. Απομακρυσμένου ελέγχου – Τεχνικός Προγραμματισμού Smart Building

Κάντε κλικ στο τίτλο του άρθρου για να δείτε το υλικό του προγράμματος.