Κατηγορίες
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση Εκπαιδευτικό υλικό

Στέλεχος Εξοικονόμησης Ενέργειας και Βελτίωσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου “Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες”

Κατηγορίες
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση Εκπαιδευτικό υλικό

Κυκλική Οικονομία

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου “Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες”

Κατηγορίες
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση Εκπαιδευτικό υλικό

Στέλεχος social media marketing/advertising στο χώρο του πολιτισμού

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου “Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες”

Κατηγορίες
Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση Εκπαιδευτικό υλικό

Στέλεχος E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου “Κοινωνική Ένταξη, Νεανική Απασχόληση και Μείωση της Φτώχειας – Εξατομικευμένες Δεξιότητες”